Bến Sông Trăng

Thi thoảng, tôi nhận ra mình biết "mê" trăng... Khi những con nước lớn ròng của quê xưa không còn in đậm trong kí ức, tôi vẫn ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB