BÊN KIA LÀ BỜ LỞ...

Buổi chiều nào đó ở bến sông, Vân ngồi cùng đứa cháu bà con trên chiếc cầu ván trông về bãi bồi xanh ngút ngàn xa tít bên kia. Con nhỏ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB