Tri ân

Sau cùng thì "đứa con tinh thần" đầu tiên đã được ra đời trong sự bao bọc yêu thương của rất nhiều người trong một ngày thật đặ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB