30 yêu dấu!

Mình thường đọc loại sách mà các bậc "tri thức cao thâm" cho là "nhảm nhí". Ví như hôm trước, nằm một trưa đã nhai tr...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB