Tháng 5 - mùa nhớ...

(Khung cửa thấp nhà tui nè!) Chúng tôi ở một nơi không cao lắm, nhưng đủ để nhìn thấy mặt trời đỏ rực dần buông mình vào khoảng khôn...

Bao giờ gặp lại ?

Biệt ly là điều không dễ chịu chút nào với bất kì ai, với bất kì điều gì mà ta yêu quý... Cớ sao có những lúc ta vẫn nghẹn ngào nhìn n...

"Tĩnh Thức"...

Hơn 800 trang sách. Đọc đã khó, để hiểu càng khó hơn. Hiểu đã khó, ngộ được càng khó hơn.... Lại nhớ lời một nhà hiền triết nào đó : &qu...

Một đời người...

Tôi nói với Châu về dự định sẽ làm "C-section" cho lần lâm bồn sắp tới. Nói cả những nguyên nhân đã khiến tôi có quyết định ấy....
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB