Giấc mơ con trẻ...

Việc "đóng khung nhận thức" quá lâu đôi lúc làm tôi trở nên bệ rạc và lười tư duy. Chiều nay, bạn đã làm sống lại trong tôi nhữn...

Tự nhủ đầu năm..

Phàm ở đời, ta dễ bị bệnh hoang tưởng và tự dối lòng. Thế nhưng hoang tưởng đến độ nghĩ rằng mình đang sở hữu những thứ mình chưa hề có hoặ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB