Khó tìm nhưng dễ mất...

Và không mua được bằng tiền... (Photo : XAG Gaque) (Photo : XAG BILL) (Photo : XAG FUJI123) (Vân Lam - "Giàu" là một t...

Khai bút cầu may..

Năm mới, nhớ ra ba điều tưởng chừng đã cũ : 1. "Quá khứ cắt nghĩa hiện tại, hiện tại chuẩn bị tương lai" (Phạm văn Đồng) 2. ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB