''..chân đất, mắt toét..''

(Viết cho thỏa bao ngày đất quằn quại trở mình chào đón thêm một mầm xanh...cho thỏa những suy nghĩ thầm kín chưa được thổ lộ về tình và n...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB