Đàn bà bình thường...

(Melbourne - 2007) Bỗng dưng tôi thấy trong lòng chất chứa nỗi buồn kì lạ khi nhớ về nơi có thời tiết kì lạ... Mùa này, múi giờ đã đổi và...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB