Điều khó nhất...

 Tôi thường ngồi tĩnh lặng giữa đêm khuya, như lúc này đây. Cảm giác cần được một mình dường như ngày càng tăng lên khi người ta già đi th...

Khép cửa tháng 8

 (09/2011) 1 . Từ giã Facebook đối với tôi là điều mang lại được nhiều hơn mất. Một mẹ quay cùng hai con,quán xuyến đủ việc trong nhà ng...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB