Chào năm mới...

(Đây là kẻ đã ngủ li bì từ lúc 7h tối..^^) Chúng tôi đón năm mới bằng một bếp than ấm dưới tiết trời se se lạnh...Tiệc BBQ chỉ có ba ngư...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB