Quyền tha thứ...

(Ngỡ như mặt trời đang ở phía sau lưng - Abu Dhabi 1.2012) 1. Vài cơn bão cát đã đi ngang qua đây trước khi chúng tôi trở về. Dấu tích c...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB