Con đi học...

Ừ, thì mai con bắt đầu đi học. Mẹ sẽ có thêm thời gian cho bản thân như từng ước nguyện. Đương nhiên mẹ không buồn. Nhưng sao lòng cũng ch...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB