Hiện tại.

1. Đang "testing" cho dự án kiếm tiền sau bốn năm ngập chìm trong "bỉm-tả-sữa". Xem chừng cực nhọc nhưng cũng lắm khả qu...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB