Sau kì nghỉ dài...

1. Có những thứ chưa bao giờ trôi qua... Đó là việc mẹ thức giấc lúc 5h sáng và lặng lẽ làm mọi thứ cho con, bây giờ lại thêm hai đứa ch...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB