Những khung kí ức đẹp...

Ba tôi có sở thích tạo và lưu giữ những bức ảnh gia đình. Ông không tạo bằng cách chính tay chụp hay rửa những bức ảnh. Nhưng ông có công mu...

...rơi nước mắt..!

"Cây cao bóng cả"... Chúng con và mẹ mừng Ba đã trở về. Cả gia đình rất yêu Ba. Mười bốn mùa thua trôi qua rồi, tình yêu ấy...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB