"Daddy Garden"

Chúng tôi có khu vườn be bé. Vẻ xanh mát hiện tại khiến ít người có thể hình dung rằng khi chúng tôi mới dọn về, nó chỉ là một bãi cát v...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB