...bên những chén trà...

  (Hạ Long -16.02.2013)  ...Sau bữa tối, tôi thường pha một ấm trà. Tôi đọc đâu đó, người ta bảo để uống được trà ngon, ngoài cá...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB