"I LOVE U..."

(16/02/2013) Những đêm cuối mùa hè năm 2013, chúng tôi thường nằm bên nhau trong bóng tối, yên lặng mà nghe nhịp thở của nhau. Thời gia...

Mùa ở nơi xa..

(Ảnh : google) Tôi luôn cảm thấy kì lạ khi ai đó bảo họ không thể sống ở nơi mà không có sự thay đổi thời tiết rõ rệt. Tôi hiểu, họ đang...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB