Chúng tôi đi tìm sự may mắn...

Tôi trở giấc lúc nửa đêm. Chếnh choáng nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai. Bước vội qua phòng bọn trẻ, tôi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB