TÔI ĐÃ THƯƠNG AI..

Người Nam bộ có từ "Thương". Bạn sẽ không thể hiểu được điều ẩn sâu trong kí tự giản đơn ấy nếu bạn không sống cùng chúng tôi ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB