2015...

Tôi thường ngồi ngược hướng trên những chuyến tàu. C bảo ngồi như thế dễ bị say. Tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tôi mường tượng như mình đa...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB